Projekti "IT õpe Pesapuus" toetatav tegevus IT õppevahendite soetamiseks sai rahastuse Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

"ProgeTiigri" programmi eesmärk on arendada õppijate digipädevust ja tehnoloogilist kirjaoskust (tehnoloogia olemuse mõistmine, selle rakendamine, loomine, arendamine). Selleks toetab Haridus- ja Noorteamet õpetajate ja juhendajate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamist ja selle õppetöös rakendamist; edendab valdkonnas tegutsevate õpetajate ja juhendajate võrgustikke; tõstab laste ja noorte teadlikkust ning huvi IT valdkonna vastu; kaasrahastab õppetöös vajalike seadmete hankimist haridusasutustele.

Kord aastas kuulutab Haridus- ja Noorteamet välja taotlusvooru, kus saavad osaleda kõik alus- ja üldharidusasutused (sh erakoolid ja erikoolid), kes soovivad lastele/õpilastele korraldada keerukamate IT-oskuste õpetamiseks (programmeerimine, robootika, digimeedia) vajalike seadmete soetamiseks toetust.

Toetust saab taotleda näiteks mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade (andurid, akulaadijad jms), elektroonika-mehhaanika komplektide (KITide), 3D printerite ning programmeeritavate droonide soetamiseks.

Haljala Lasteaed Pesapuu esitatud projekti "IT õpe Pesapuus" eesmärk on toetada laste MATIK (matemaatika, tehnoloogia, kunst) oskuste arendamist ning seeläbi valmistada lapsi ette tehnoloogiarikkaks eluks. Projekti tulemusena aktiveerub avastus ja õuesõppe lõiming matemaatika, kunsti ja eesti keele valdkondadega. Suureneb laste loovus, arenevad laste kognitiivsed võimed, sotsiaalsed oskused (meeskonnatöö, tunnetusprotsessid jne.) ning laste enesekindlus- julgus ja usk oma tegevuse õnnestumisse ning sellest tulenevalt julgevad lapsed rohkem katsetada ja ka eksida.