LOGOPEED

Haljala Lasteaed Pesapuu meeskonda kuulub kaks logopeedi. Üldlogopeed töötab tavarühmadega kolmapäevast reedeni. Tasandusrühmas on logopeed esmaspäevast neljapäevani.

 • Johanna Juhkam, tasandusrühm, üldlogopeed

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., ELIIS keskkond

 • Maivi Kaljuvee, tasandusrühm

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., ELIIS keskkond

Logopeedi roll lasteaias

Logopeedi ülesanne lasteaias on kommunikatsioonipuuete varajane märkamine ja vajamineva tugiteenuse pakkumine. Logopeed aitab toetada lapse arengut koostöös lapsevanemaga.

Tasandusrühma logopeed tegeleb iga lapsega individuaalselt. Koostöös rühmameeskonnaga arendatakse ühiselt lapse kommunikatsioonioskusi ja toetatakse psüühiliste protsesside arengut.

Töö põhisuunad:

 • Suulise kõne arendamine (grammatika, hääldamine, siduskõne)
 • Kirjaliku kõne arendamine (kirjutamise- ja lugemise eeloskused)
 • Kõne mõistmise probleemide ületamine
 • Mitteverbaalse kommunikatsiooni arendamine
 • Psüühiliste protsesside (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arengu toetamine

Töökorraldus:

 • Õppeaasta alguses selgitab logopeed välja tuge vajavad lapsed, informeerib sellest lapsevanemaid.
 • Teraapia planeerimise algetapil selgitab logopeed lapsevanemale töökorraldust nõustamise vormis.
 • Logopeedilise tunni pikkus varieerub 20-30 minutit, vastavalt lapse vanusest ja võimetest.
 • Logopeed annab ülevaate teraapiatunnist ja kodusest harjutusvarast ELIISi keskkonna kaudu (ELIIS -> rühmapäevik -> päeva kirjeldus).

Logopeedi koostöö rühmameeskonna ja lapsevanemaga:

 • Nõustab lapsevanemaid ja vajadusel soovitab erispetsialistide täiendavaid konsultatsioone.
 • Osaleb vajadusel last puudutaval ümarlaual ja arenguvestlusel.
 • Nõustab rühmaõpetajaid lapse kõne arengu osas.
 • Rühmaõpetaja või lapsevanema palvel hindab võimalusel lapse kõne arengu taset.
 • Koostab koos rühmameeskonnaga iseloomustuse nõustamiskomisjonile.

Üldised soovitused lapsevanemale

 • Lapsega tegeledes ja suheldes säilitage positiivsus ja rahulik meel.
 • Püüdke leida päevas lapsega sihipäraseks tegelemiseks vähemalt 15 minutit (nt arendamist vajavate oskuste õpetamine, mänguasjadega mängimine, raamatu vaatamine, värvimine, pallimäng jne.)
 • Tegevuse, sõna või käitumismustri õpetamisel proovige olla peresiseselt järjepidev.
 • Mõelge läbi enda rutiinsed tegevused lapsega ja harjutage sobivat sõnavara või käitumismustrit selle sees. Näiteks: riietumisel nimetada kehaosasid, riietusesemeid (müts pähe, jope selga jne).
 • Kaasake laps oma kodustesse tegemistesse (toidu valmistamine, võileibade tegemine, laua katmine, asjade koristamine, mänguasjade või sokkide sorteerimine jne.)
 • Koos tegutsedes saatke enda ja lapse tegevust lühikeste lausetega. Andke lapsele aega teie kõnele reageerida.
 • Tunnustage last edusammu puhul. Emotsionaalne tunnustus motiveerib last paremini tegutsema (motiveerimiseks sobib lühike aeg televiisori või arvuti ees, jalutuskäik õues, lemmikjutu kuulamine, lapse lemmiktegevus).
 • Lapsega tegeledes püüdke jälgida jõukohasuse printsiipi: kergemalt-raskemale

Kasulikud lingid

Lühiülevaade 2-7a lapse kõne arengust

Praktilised soovitused 0-7a lapse kõne arendamiseks

Sõimes käivale lapse lapsevanemale

Sõime tuleva lapse lapsevanemale

Lugemise ja kirjutamise eeloskused

Rajaleidja nõuanded lapsevanemale

 

 

ERIPEDAGOOG

Eripedagoog töötab lasteaias esmaspäevast neljapäevani.

 • Heli Reineberg, eripedagoog

Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., Eliis.eu keskkond.

Eripedagoogi roll lasteaias

Eripedagoogi ülesanne lasteaias on tuge vajavate laste väljaselgitamine, neile toe tagamine ja  õpetajate ning vanemate eripedagoogiline nõustamine.

Töö põhisuunad:

 • lapse psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arengu toetamine;
 • mängu ja sotsiaalsete oskuste kujundamine;
 • peenmotoorika arendamine;
 • enesehinnangu ja enesekindluse tõstmine;
 • koolivalmiduse kujundamine ja hindamine.

Töökorraldus:

 • Õppeaasta alguses selgitab eripedagoog välja tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatleb last rühmakeskkonnas.
 • Laste arengu hindamisel teeb eripedagoog koostööd lastevanemate, logopeedi ja rühmaõpetajatega.
 • Enne eripedagoogilise abi rakendamist teavitab eripedagoog lapse vanemaid. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. 
 • Lapsega läbiviidav eripedagoogiline arendustegevus on vanemale ja õpetajale nähtav ELIIS´i veebikeskkonnas.  
 • Eripedagoogilise tegevuse tunni kestvus oleneb lapse vanusest ja tema jõudlusest
  15-30 minutit. Tegevused toimuvad individuaalselt või väikeses grupis (kuni neli last).

Koostöö kolleegide ja vanematega:

 • vajadusel osaleb  lapse arenguvestlusel, ümarlaudades;
 • nõustab vanemaid ja vajadusel soovitab erispetsialistide konsultatsioone;
 • toetab ja nõustab õpetajaid lapse arengu toetamisel;
 • pakub perele ja õpetajatele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);
 • arutleb lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

 

Tugispetsialistidega on võimalik kohtuda lasteaias eelneva kokkuleppe alusel.